Een aantal Amsterdamse organisatoren van grote dance evenementen gaan samenwerken bij de inzameling en recycling van PET plastic. Op zaterdag 27 april (Koningsdag) zullen de eerste evenementen plaatsvinden waar bezoekers bij binnenkomst een recycletoken ontvangen. Het gebruik van deze token of festivalmuntje als statiegeld zal aanzetten tot het weer inleveren bij de barren en inzamelpunten van gebruikte plastic bekers en flesjes.

De dance organisaties die verantwoordelijk zijn voor evenementen als Kingsland, Loveland van Oranje, Mystic Garden en Oranjebloesem, nemen met dit initiatief verantwoordelijkheid voor verdere ontwikkelingen bij het verduurzamen van de evenementenindustrie. De hoop is dat uiteindelijk meer partijen zich zullen aansluiten bij het gebruiken en inzamelen van zogenaamd PET. Door als branche eenzelfde materiaal te kiezen is gekozen voor een actie op grotere schaal, wat nodig is voor een efficiënt recycling proces.

Het initiatief heeft als doel om bewustwording te creëren bij de bezoekers, afval te reduceren en hergebruik van plastics te bevorderen. Dit wordt gedaan door de evenementen voor en achter de schermen op een nieuwe manier in te richten. Nagenoeg al het ingezamelde plastic zal gerecycled worden tot nieuwe bruikbare producten.