Festivalorganisator Apenkooi Events kan en wil voor hun eendaagse festival SWF 2021  (STRAF_WERK Festival) niet wachten op uitsluitsel van het kabinet met betrekking tot aanvullende maatregelen voor festivals. Daarom onderzoekt de organisatie zelf uitgebreid de mogelijkheden om de veiligheid van de 20.000 SWF bezoekers nog verder te waarborgen en de kans op eventuele COVID-besmettingen te minimaliseren. Onderdeel hiervan is een  onderzoek onder de tickethouders, waaruit blijkt dat het overgrote deel van de bezoekers op het moment van het evenement al gevaccineerd is en geen probleem heeft met een additionele test.  

Apenkooi Events neemt deze stappen omdat het festival niet kan wachten op beslissingen van het kabinet. Pas op 13 augustus wil het kabinet uitsluitsel geven over aanvullende  maatregelen voor festivals na die datum. Daar SWF 2021 op 14 augustus gepland staat in het Havenpark in Amsterdam, is er bij zo’n laat beslismoment nauwelijks tijd meer om  voldoende maatregelen te treffen. Vandaar het representatieve onderzoek (N = 1908),  waaruit blijkt dat 77 procent van de tickethouders op het moment dat het festival  plaatsvindt al volledig gevaccineerd is. Nog eens 7 procent heeft op dat moment de eerste  vaccinatie binnen. Daarnaast is 90 procent van de bezoekers bereid om binnen 24 uur voor  aanvang van SWF 2021 een aanvullend negatief testbewijs te halen, om daarmee de risico’s  op besmettingen te beperken. Dit laatste ongeacht of zij al dan niet gevaccineerd zijn. 

Door zelf verantwoordelijkheid te nemen en proactief over oplossingen na te denken, wil Apenkooi Events vooruitlopen op mogelijke beslissingen en aantonen dat SWF 2021, evenals andere evenementen, veilig plaats kunnen vinden als de basisinfrastructuur goed en veilig is. De organisatie neemt zelf verantwoordelijkheid, maar vindt dat hier ook een verantwoordelijkheid bij de overheid ligt. “Het systeem voor evenementen dat begin juli werd gehanteerd vanuit de overheid bleek onvoldoende te werken. Wij willen voorkomen  dat dit zich nogmaals herhaalt”, aldus Tom Veldhuis van Apenkooi Events. “We overwegen om zelf als organisatie dus al scherpere maatregelen te treffen en dus iedereen alsnog  middels Testen voor Toegang een negatief testbewijs te laten halen, ongeacht of mensen volledig gevaccineerd zijn of niet. Uiteraard is daarbij van belang dat het Testen voor Toegang systeem vanuit de overheid efficiënt en snel genoeg werkt en datzelfde geldt voor de Corona Check App. Dit is een verantwoordelijkheid vanuit de overheid die niet bij  festivalorganisaties gelegd kan worden. Wij nemen onze verantwoordelijkheid, de overheid dient dit ook te doen.”

SWF 2021
• Datum: 14 augustus
• Locatie: Havenpark Amsterdam
• Openingstijden: 12.00 – 23.00 uur
• Website: www.strafwerk.org