Nu de overheid niet voor 1 augustus duidelijkheid zal scheppen over evenementen zonder overnachting voelen de organisatie en haar mede-eisers zich genoodzaakt het kort geding voort te zetten.

Volgend op het gesprek over een duurzame toekomst voor de evenementenbranche dat op dinsdag 20 juli plaatsvond tussen de staat en onder andere de ID&T Groep, de Alliantie van Evenementenbouwers en Fieldlab Evenementen op voorstel van minister De Jonge, heeft de overheid vandaag naar buiten gebracht dat meerdaagse evenementen met camping tot 1 september niet zijn toegestaan.

Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep: “Hoewel we ontzettend teleurgesteld zijn dat we voor het tweede jaar op rij een editie van Mysteryland en Decibel outdoor moeten missen, hebben we begrip voor het verbieden van festivals met camping. Samen met onze leveranciers en artiesten, zijn onze teams het hele jaar keihard aan het werk om er alles aan te doen om onze bezoekers een fantastische ervaring te geven, echter blijkt na overleg met de verschillende overheidsinstanties dat het logistiek onuitvoerbaar is om de campinggasten elke 24 uur te hertesten.”

De sector blijft echter achter met grote onduidelijkheid ten aanzien van het wel of niet doorgaan van evenementen zonder overnachting. Ondanks dat in eerdere gesprekken met afgevaardigden van de overheid is aangegeven dat zo spoedig mogelijk een besluit over evenementen zonder overnachting noodzakelijk is, heeft het kabinet vandaag aangekondigd hier pas op 13 augustus uitsluitsel over te geven. Dit brengt onverantwoord grote risico’s met zich mee, de organisatie van evenementen die in augustus plaatsvinden bevinden zich in een dusdanig kritische eindfase dat elke dag telt. Nu het kabinet aangeeft hierover pas 13 augustus duidelijkheid te zullen geven, voelt de ID&T Groep geen andere optie het kort geding voort te zetten om een sneller besluit af te dwingen. De rechtbank is gevraagd op kortst mogelijke termijn een zitting te plannen.

“Op basis van de uitkomsten van de Fieldlab evenementen, weten we dat we op een veilige en verantwoorde manier evenementen zonder overnachting kunnen organiseren. Het is voor ons geen optie om tot 13 augustus te wachten op een besluit voor evenementen die al op de dag erna gepland staan”, aldus Rosanne Janmaat.

— UPDATE 28-07-2021 —

Kabinet neemt toch maandag beslissing over evenementen zonder overnachting, ID&T Groep c.s. houdt kort geding nogmaals aan.

Indien het kabinet besluit deze evenementen te verbieden tot 1 september komt het kort geding alsnog komende week voor.

Maandag j.l. bracht de overheid naar buiten pas over 3 weken uitsluitsel te geven over de doorgang van evenementen zonder overnachting, die vanaf 14 augustus gepland staan. Vandaag maken zij bekend, volgend op gesprekken met de Alliantie van Evenementenbouwers en contact tussen de landsadvocaat en de advocaat van de ID&T Groep en haar mede eisers, voornemens te zijn om op maandag 2 augustus al een uitspraak te doen over eendaagse evenementen vanaf 14 augustus.

Het OMT is gevraagd advies uit te brengen met betrekking tot evenementen, dit zal vrijdag gebeuren en mee worden genomen in de nieuwe besluitvorming die op maandag 2 augustus door het kabinet zal worden aangekondigd tijdens een persmoment.

Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep: “We zijn blij dat we samen met de Alliantie van Evenementenbouwers het kabinet hebben kunnen overtuigen van de noodzakelijkheid van snelle besluitvorming voor onze branche. Wij gaan er vanuit dat het besluit maandag positief zal uitpakken en er vanaf 14 augustus weer evenementen kunnen plaatsvinden, vanzelfsprekend op een veilige en verantwoorde manier.”

Totdat het kabinet met een nieuw besluit komt, wordt het kort geding dat de ID&T Groep, samen met 44 mede-eisers heeft ingediend, uitgesteld. Indien het kabinet besluit evenementen zonder overnachting te verbieden tot 1 september, komt het kort geding komende week alsnog voor.

Info: id-t.com.