ID&T Groep ziet geen juridische grond om huidig kort geding voort te zetten en roept overheid op tot volledige heropening in september.

De door de overheid gecommuniceerde ‘way out’ – het moment dat iedereen die dat wil volledig gevaccineerd is – zou betekenen dat de sector die al anderhalf jaar op slot zit in september weer volledig open kan.

Volgend op het OMT advies dat vorige week omtrent evenementen werd uitgebracht heeft het kabinet op 2 augustus bekendgemaakt dat ongeplaceerde evenementen zonder overnachting met meer dan 750 bezoekers tot 1 september vooralsnog niet zijn toegestaan op basis van de huidige situatie ten aanzien van het aantal corona besmettingen en ziekenhuisopnames. In reactie hierop heeft de advocaat die de ID&T Groep bijstaat contact opgenomen met de landsadvocaat om het OMT advies en de onderbouwing van het besluit op te vragen. Op basis van deze stukken hebben de ID&T Groep en ruim 40 mede-eisers zich de afgelopen dagen beraad en na uitvoerig overleg met de advocaat is gebleken dat het huidige kort geding niet kan worden voortgezet.

Rosanne Janmaat, COO van de ID&T Groep: “We zijn bijzonder teleurgesteld in de uitkomst van het besluit. Naar onze mening is er middels Fieldlab evenementen aangetoond dat het mogelijk is op een veilige en verantwoorde manier evenementen te organiseren, echter heeft het kabinet anders besloten. Ondanks dat hebben onze advocaten aangegeven dat het, op dit moment, gezien het OMT advies waarop besluiten van het kabinet dit keer wel zijn onderbouwd, weinig kansrijk is om het besluit via een kort geding rechter ongedaan te maken.

In het voorgenomen kort geding was het uitgangspunt dat het besluit van 9 juli onrechtmatig en onzorgvuldig genomen was, omdat het kabinet de Fieldlab resultaten niet had meegenomen in de besluitvorming. Om deze reden wilde de ID&T Groep het besluit helemaal of gedeeltelijk nietig laten verklaren. Inmiddels heeft het kabinet, samen met het OMT, voor een aanvullende motivering gezorgd. Het kabinet heeft daarmee, op papier, haar eigen nalatigheid ongedaan gemaakt. Voor een kortgedingrechter is er dan nauwelijks meer ruimte om het kabinet hierop de corrigeren.

Op 13 augustus zal het besluit opnieuw worden heroverwogen door het kabinet.

We gaan er vanuit dat het kabinet binnenkort een principieel en structureel besluit zal nemen en we in september weer volledig open kunnen. Er is immers altijd gecommuniceerd dat wanneer iedereen die dat wil zich heeft kunnen vaccineren dat de way out is. Mocht de overheid ons wederom laten bungelen en geen duurzaam toekomstperspectief bieden zullen we eventuele juridische stappen voorbereiden en wellicht zelfs onze gehele achterban van fans, leveranciers, artiesten etc. oproepen om zich te mobiliseren en zich te laten horen.” aldus Rosanne Janmaat.

Info: id-t.com.