De uitspraak van de voorzieningenrechter dat indoor evenementen nog steeds op een maximale capaciteit van 75 procent mogen draaien en dat er ’s nachts niet geprogrammeerd kan worden, heeft tot diepe teleurstelling geleid bij de evenementen- en festivalsector en het nachtleven. De uitspraak volgt op het kort geding dat vanuit onder meer Unmute Us was aangespannen tegen de overheidsmaatregelen die de branche effectief op slot hielden en nu nog steeds houden.

Het besluit van het kabinet om indoor evenementen met een capaciteit van slechts 75 procent te openen, de sluitingstijd van evenementen en clubs op middernacht te houden en de onderhandse vraag of de branche voorlopig geen dance feesten wil programmeren, was voor Unmute Us, Apenkooi Events, ID&T Groep, Rotterdam Ahoy en MOJO reden om de overheid voor de rechter te dagen. Het gevoel dat er ten opzichte van andere branches met dubbele maten werd gemeten, de Fieldlab onderzoeksresultaten niet werden meegenomen in de besluitvorming en het negeren van twee succesvolle Unmute Us protesten hebben tot deze rechtsgang geleid. Dat de rechter vandaag heeft besloten dat het overheidsbesluit rechtmatig was en een gedeelte van de branche enorm beperkt wordt, voelt als een enorme teleurstelling.

De teleurstelling zit vooral in het feit dat alle inspanningen uit de Fieldlabonderzoeken voor niet geplaceerde evenementen voor niets zijn geweest omdat aan de onderbouwing van de capaciteitsbeperking door de rechter voorbij wordt gegaan.

Jasper Goossen namens Unmute Us: “We worden moedeloos van de muur waar we telkens tegenaan lopen. Het is frustrerend dat de rechter onze onderzoeksresultaten blijkbaar niet kan laten opwegen tegen willekeurige adviezen en besluiten van het OMT en het kabinet, maar wij zullen blijven strijden voor het behoud van onze sector. Onlangs zijn we met ruim 150.000 mensen de straat op gegaan om aan te tonen hoe essentieel onze sector is. Naast dat onze sector garant staat voor ruim 100.000 banen, zorgt het ook voor een essentiële sociale uitlaatklep voor jong en oud. Wij moeten solidair zijn met de samenleving, maar waar is de solidariteit richting ons?”

MOJO-directeur Ruben Brouwer: “Wij zijn verbijsterd en diep teleurgesteld. Ruim anderhalf jaar geleden moesten wij als eerste dicht en nu staan we achteraan in de rij om weer volledig open te mogen ondanks al onze inspanningen. Het kabinet blijft inzetten op het nog langer gesloten houden van onze sector en heeft ons zelfs verzocht geen dancefeesten te organiseren omdat zij dit juridisch niet konden verbieden. Wij beraden ons over te nemen stappen, maar we moeten en gaan ook door richting het najaar en wij zullen er alles aan doen om de evenementen voor de bezoekers en de artiesten op een zo goed mogelijke en veilige manier te organiseren.”

Ritty van Straalen, CEO van de ID&T Groep: “Wij zijn enorm teleurgesteld. We staan al ruim 18 maanden stil en hebben in die tijd door middel van verschillende Fieldlabs, nota bene samen met de overheid, aangetoond dat we veilig evenementen kunnen organiseren. De reden dat we nog steeds niet volledig open mogen is niet onderbouwd. In het Fieldlab advies staat uitdrukkelijk dat het organiseren van evenementen op 100% capaciteit, zowel indoor als outdoor, veilig kan mits de richtlijnen uit het onderzoek gevolgd worden. Onze Fieldlab resultaten worden met succes in België gebruikt om veilig evenementen te organiseren, op 100% capaciteit. Onbegrijpelijk is dat wij in Nederland nog steeds deels dicht moeten blijven terwijl de allerlaatste stap zou zijn dat de 1,5 meter er af zou gaan. Nu zijn wij de allerlaatste stap. Wat moet er nog gebeuren voordat onze sector weer volledig open mag net zoals de rest van de maatschappij?

Dat niet de gehele evenementenbranche open mag, is extra wrang omdat elders duidelijk te zien is dat – mits goed georganiseerd – samenkomsten van grote mensenmassa’s op een veilige manier kunnen gebeuren. Zoals ook aangetoond in de Fieldlab Evenementen, die eerder dit jaar in samenwerking met de overheid en de wetenschap hebben plaatsgevonden. Het kabinet heeft zich zelf in juni niet aan die voorwaarden gehouden en deze fouten zorgen ervoor dat wij als evenementensector nu moeten boeten.

De organisaties die het kort geding hebben aangespannen, danken de vele tienduizenden  demonstranten die de moeite hebben genomen mee te lopen tijdens de Unmute Us demonstraties voor hun steun. De verenigde eisers beraden zich momenteel op vervolgstappen.